Köpvillkor

Villkor för köp
och bokningar

PRIVATPERSONER

FÖRETAG

SEKRETESS

KONTAKT

Chrille Hedberg är av Röda Korset certifierad instruktör i första hjälpen och utbildar i HLR, barn HLR, användning av hjärtstartare samt i akuta omhändertaganden av sjuka eller skadade.

Livsfara lär ut HLR online

Utbildningar

Logga in på Livsfara.se

Mitt konto

Butiken

Butiken

Kontakta Livsfara

Kontakt

Privatpersoner

Köpvillkor för privatpersoner

Du kan alltid kontakta Livsfara.se via telefon eller e-post om du har frågor eller funderingar. Kontaktuppgifter står i botten på denna sida.

Nedanstående allmänna villkor gäller vid försäljning av produkter och annan lös egendom (nedan kallat Produkter) samt bokning av tjänster av/hos Livsfara.se (juridiskt namn Lenom AB, nedan kallat Säljaren), om annat inte skriftligen överenskommits mellan respektive kund (nedan kallad Köparen) och Säljaren. I övrigt gäller Konsumentköplagen.

Produktsortimentet i Säljarens e-butik uppdateras kontinuerligt, vilket medför att nya produkter tillkommer och att vissa produkter utgår. Säljaren reserverar sig för fel i information samt fel i specifikation på samtliga i Säljarens sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation ska ses som illustrationer och kan ej garanterat återge varans exakta utseende och beskaffenhet.

Produkter skall endast användas enligt tillverkarens angivna användningsområde, instruktioner och omfattning.

För utbildningar följer vi Svenska Röda Korsets kursplaner och vår(a) instruktör(er) är certifierad(e) av Röda Korset och/eller Svenska HLR-rådet.

Vid eventuella felaktigheter i angivande av lagerstatus förbehålls Säljaren rätten att korrigera detta i efterhand. Detta innebär bland annat att om en produkt i Säljarens sortiment har utgått eller av annan anledning inte finns att tillgå med iakttagande av rimliga ansträngningar, är Säljaren ej skyldig att tillhandahålla sådan produkt oaktat att Kunden beställt densamma enligt ovan. Säljaren kan i dessa fall erbjuda Kunden en likvärdig produkt.

Beställning och betalning av produkter sker via Säljarens hemsida. Vid beställning träffas avtal först när Säljaren bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse via e-post. Produkter som vid något tillfälle är slut i lager kommer att restnoteras och behöver ej beställas på nytt.

Alla priser och avgifter som anges på Säljarens webbplats är som standard angivna inklusive moms. Slutsumma att betala, varav moms och eventuella fraktkostnader redovisas innan köpet ska bekräftas.

Säljaren reserverar sig för felskrivningar och tekniska problem i samband med prisangivelser och förbehåller sig rätten att makulera uppenbart felaktiga order.

Försäljning sker till företag, föreningar och organisationer genom kortbetalning eller faktura. Observera att dessa köpvillkor gäller för privatpersoner! För betalningar samarbetar vi med Payson och Swish. För aktuell information om Paysons betalningsvillkor hänvisar vi till https://www.payson.se/sv/anvandarvillkor/.

För säkra betalningar använder vår egen sida ett säkert SSL-certifikat. Vid betalning via Payson skickas Kunden vidare till Paysons sida som också den använder SSL-cerifikat, där Kunden tryggt kan fylla i sina kortuppgifter och genomföra betalningen. Säljaren hanterar aldrig Kundens kortuppgifter. Swish hanteras genom Kundens bank.

Säljaren samarbetar med tillverkare och/eller lokal återförsäljare och levererar direkt från deras lager. Det är därför möjligt att en beställning kan komma i flera försändelser. Ändringar och/eller tillägg i en order måste göras innan leveransen skickas. Är en leverans påbörjad kommer ändringar i en order inte att genomföras.

I möjligaste mån försöker vi leverera alla produkter i samarbete DHL. Vid större leveranser kan undantag ske. Leveranstiden är normalt 3-10 arbetsdagar, men varierar med produkttyp och orderstorlek. Innehåller ordern beställningsvaror inväntar Säljaren varan för att göra en komplett leverans till Kunden.

Säljaren säljer och levererar endast inom Sverige. Normal fraktkostnad är 99 kr, och vid order överstigande 2 500 kr erbjuder vi kostnadsfri leverans.

I de fall Kunden inte är anträffbar, löser ut eller på annat sätt ej kan ta emot sin leverans debiterar Säljaren en kostnad på totalt 300 kr i hanteringsavgift.

Om leveransförsening uppstår meddelar Säljaren Kunden detta via e-post. Kunden har alltid rätt att häva köpet vid långvariga leveransförseningar. Häv av köp ska ske skriftligen via e-post. Vid tillfällen då Säljaren omöjligen kan fullfölja en beställning, till exempel om Säljarens leverantör inte kan fullfölja sina åtaganden gentemot Säljaren, förbehåller sig Säljaren rätten att erbjuda Kunden en annan, likvärdig produkt.

Avbokning till en utbildning skall ske senast 24 timmar innan utbildningstillfället.

Säljaren ansvarar för transportrisken, det vill säga risken för att en produkt skadas eller kommer bort under transporten till Kunden. Kunden står för risken vid eventuell retur till Säljaren.

Kunden är skyldig att skriftligen och med bifogade bilder anmäla eventuella transportskador till Säljarens kundtjänst inom sju arbetsdagar från det tillfället då godset mottagits.

I händelse av transportskada får inte produkten användas av Kunden utan särskilt medgivande från Säljaren och Kunden måste också behålla produktens emballage, så att detta kan besiktigas vid handläggning av skadeärendet.

Som privatperson har du enligt Distansavtalslagen rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar. Du har inte rätt att ångra dig om tjänsten påbörjas under ångerfristen med ditt samtycke, om varan på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas, om förseglingen brutits eller du har registrerat licensen. Om du ångrar köpet måste varan återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Ångerrätten börjar löpa den dag vi bekräftade din beställning av en tjänst hos oss respektive den dag du fått varan eller en väsentlig del av den.

Om du vill utnyttja din ångerrätt ska du skicka ett skriftlig meddelande till oss, lämpligen via e-post, med angivande av bankkonto eller plus-/bankgironummer. Vi tar därefter ställning till, om du uppfyller de förutsättningar som krävs för att kunna tillämpa ångerrätten. Du kommer därefter att mottaga ett svar med e-post från oss, i givet fall med information om hur du ska skicka tillbaka varan. Observera att du måste följa våra rekommendationer vad gäller emballage etc. Observera också att det enligt lag är du som ska betala fraktkostnaderna.

Efter mottagandet av den återsända varan kommer köpesumman att återbetalas till dig inom 10 dagar räknat från dagen då vi mottagit återförsändelsen, förutsatt att du inte använt varan och den returneras i oskadat skick och med obruten förpackning/försegling/teknisk plombering.

Felbeställd lagerförd produkt, återtas mot en avgift på 500 kr vilket motsvarar hanteringskostnad.

Felbeställd, ej lagerförd vara – så kallad beställningsvara, återtas ej. Undantag kan ske efter särskild överenskommelse med Säljaren och då mot en en avgift på 500 kr för hanteringskostnad.

Vid retur av vara ska Kunden kontakta Säljarens kundtjänst via e-post, som registrerar och godkänner returen. Inga varor kan returneras förrän returen har registrerats av Säljarens kundtjänst. Retur som av någon anledning inte godkänns blir inte krediterad.

Alla reklamationsärenden ska anmälas till Säljarens kundtjänst via e-post.

Följande regler gäller vid reklamation:

 • Synlig skada ska anmälas omgående.
 • Dolda skador, dvs skador som inte är synliga vid mottagandet, skall reklameras snarast efter upptäckt.

Vid godkänd reklamation gäller följande:

 • Säljaren skickar en returfraktsedel till Kunden.
 • Kunden bifogar en kopia av följesedel med returgodset.
 • Returen förpackas i ytteremballage (kartong), på ett sådant sätt att Produktens originalförpackning inte skadas.
 • Skriv ej på originalförpackningarna.
 • Kunden krediteras kostnaden för produkten när det returnerade godset har registrerats hos Säljaren.
 • Säljaren ger endast full gottgörelse (kreditering) vid retur av felaktiga och fellevererade produkter.

Enligt Konsumentköplagen har Säljaren upp till tre försök på sig att avhjälpa fel på Produkten. Skulle det framkomma att några tekniska fel inte föreligger, eller felet beror på yttre påverkan eller felaktiga inställningar har Säljaren rätt att debitera en serviceavgift.

Postadress till Säljaren är:

Lenom AB
Valkebogatan 14C
58248  LINKÖPING

Säljaren är befriade från att fullfölja sina förpliktelser gentemot Kunden om detta beror på ändrad lagstiftning, myndighets åtgärd, konflikt på arbetsmarknaden, brand, översvämning, krig, terrorism, sabotage, olyckshändelser av större omfattning eller liknande händelser.

Hos Livsfara kan du betala med kort eller Swish

Boka online

När du bokar online betalar du direkt med kort eller Swish och behöver inte tänka på det vid utbildningen.

Få rabatt hos Livsfara

Tipsa BVC!

Vi vill stötta blivande föräldrar som vill gå utbildning i barn HLR. Tipsa BVC om oss så får gruppen rabatterat pris på utbildning.

Företag & Organisationer

Köpvillkor för företag

Du kan alltid kontakta Livsfara.se via telefon eller e-post om du har frågor eller funderingar. Kontaktuppgifter står i botten på denna sida.

Nedanstående allmänna villkor gäller vid försäljning av produkter och annan lös egendom (nedan kallat Produkter) av Livsfara.se (juridiskt namn Lenom AB, nedan kallat Säljaren), om annat inte skriftligen överenskommits mellan respektive kund (nedan kallad Köparen) och Säljaren. I övrigt gäller Köplagen.

Produktsortimentet i Säljarens e-butik uppdateras kontinuerligt, vilket medför att nya produkter tillkommer och att vissa produkter utgår. Säljaren reserverar sig för fel i information samt fel i specifikation på samtliga i Säljarens sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation ska ses som illustrationer och kan ej garanterat återge varans exakta utseende och beskaffenhet.

Produkter skall endast användas enligt tillverkarens angivna användningsområde, instruktioner och omfattning.

För utbildningar följer vi Svenska Röda Korsets kursplaner och vår(a) instruktör(er) är certifierad(e) av Röda Korset.

Vid eventuella felaktigheter i angivande av lagerstatus förbehålls Säljaren rätten att korrigera detta i efterhand. Detta innebär bland annat att om en produkt i Säljarens sortiment har utgått eller av annan anledning inte finns att tillgå med iakttagande av rimliga ansträngningar, är Säljaren ej skyldig att tillhandahålla sådan produkt oaktat att Kunden beställt densamma enligt ovan. Säljaren kan i dessa fall erbjuda Kunden en likvärdig produkt.

Beställning av produkterna sker via Säljarens hemsida. Vid beställning träffas avtal först när Säljaren bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse via e-post. Produkter som vid något tillfälle är slut i lager restnoteras och behöver ej beställas om.

Alla priser och avgifter som anges på Säljarens webbplats är som standard angivna inklusive moms. Slutsumma att betala, varav moms och eventuella fraktkostnader redovisas innan köpet ska bekräftas.

Säljaren reserverar sig för felskrivningar och tekniska problem i samband med prisangivelser och förbehåller sig rätten att makulera uppenbart felaktiga order.

Försäljning sker till företag, föreningar och organisationer genom kortbetalning eller faktura. Observera att dessa köpvillkor gäller för företag och organisationer! För betalningar samarbetar vi med Payson och Swish. För aktuell information om Paysons betalningsvillkor hänvisar vi till https://www.payson.se/sv/anvandarvillkor/.

För säkra betalningar använder vår egen sida ett säkert SSL-certifikat. Vid betalning via Payson skickas Kunden vidare till Paysons sida som också den använder SSL-cerifikat, där Kunden tryggt kan fylla i sina kortuppgifter och genomföra betalningen. Säljaren hanterar aldrig Kundens kortuppgifter. Swish hanteras genom Kundens bank.

Säljaren samarbetar med tillverkare och/eller lokal återförsäljare och levererar direkt från deras lager. Det är därför möjligt att en beställning kan komma i flera försändelser. Ändringar och/eller tillägg i en order måste göras innan leveransen skickas. Är en leverans påbörjad kommer ändringar i en order inte att genomföras.

I möjligaste mån försöker vi leverera alla produkter i samarbete DHL. Vid större leveranser kan undantag ske. Leveranstiden är normalt 3-10 arbetsdagar, men varierar med produkttyp och orderstorlek. Innehåller ordern beställningsvaror inväntar Säljaren varan för att göra en komplett leverans till Kunden.

Säljaren säljer och levererar endast inom Sverige. Normal fraktkostnad är 99 kr, och vid order överstigande 2 500 kr erbjuder vi kostnadsfri leverans.

I de fall Kunden inte är anträffbar, löser ut eller på annat sätt ej kan ta emot sin leverans debiterar Säljaren en kostnad på totalt 300 kr i hanteringsavgift.

Om leveransförsening uppstår meddelar Säljaren Kunden detta via e-post. Kunden har rätt att häva köpet vid långvariga leveransförseningar. Häv av köp ska ske skriftligen via e-post. Vid tillfällen då Säljaren omöjligen kan fullfölja en beställning, till exempel om Säljarens leverantör inte kan fullfölja sina åtaganden gentemot Säljaren, förbehåller sig Säljaren rätten att friskriva sig från alla krav på ersättning från Kunden gällande leveransförseningar.

Avbokningar till en utbildning skall ske senast 48 timmar innan utbildningstillfället.

Säljaren ansvarar för transportrisken, det vill säga risken för att en produkt skadas eller kommer bort under transporten till Kunden. Kunden står för risken vid eventuell retur till Säljaren.

Kunden är skyldig att skriftligen och med bifogade bilder anmäla eventuella transportskador till Säljarens kundtjänst inom sju arbetsdagar från det tillfället då godset mottagits. Kunden ansvarar därför för att avemballera och inspektera produktens skick snarast efter mottagandet av godset.

I händelse av transportskada får inte produkten användas av Kunden utan särskilt medgivande från Säljaren och Kunden måste också behålla produktens emballage, så att detta kan besiktigas vid handläggning av skadeärendet.

Felbeställd lagerförd produkt, återtas mot en avgift på 500 kr vilket motsvarar hanteringskostnad.

Felbeställd, ej lagerförd vara – så kallad beställningsvara, återtas ej. Undantag kan ske efter särskild överenskommelse med Säljaren och då mot en en avgift på 500 kr för hanteringskostnad.

Vid retur av vara ska Kunden kontakta Säljarens kundtjänst via e-post, som registrerar och godkänner returen. Inga varor kan returneras förrän returen har registrerats av Säljarens kundtjänst. Retur som av någon anledning inte godkänns blir inte krediterad.

Alla reklamationsärenden ska anmälas till Säljarens kundtjänst via e-post.

Följande regler gäller vid reklamation:

 • Synlig skada ska anmälas omgående.
 • Vid skada som inte är synlig vid mottagandet ska reklamation göras snarast och senast inom 7 arbetsdagar efter mottagandet av försändelsen.

Vid godkänd reklamation gäller följande:

 • Säljaren skickar en returfraktsedel till Kunden.
 • Kunden bifogar en kopia av följesedel med returgodset.
 • Returen förpackas i ytteremballage (kartong), på ett sådant sätt att Produktens originalförpackning inte skadas.
 • Skriv ej på originalförpackningarna.
 • Kunden krediteras kostnaden för produkten när det returnerade godset har registrerats hos Säljaren.
 • Säljaren ger endast full gottgörelse (kreditering) vid retur av felaktiga och fellevererade produkter.

Serviceärenden vid eventuella felaktigheter, skador och dylikt som uppstått av någon annan anledning ska betalas av Kunden.

Postadress till Säljaren är:

Lenom AB
Valkebogatan 14C
58248  LINKÖPING

Säljaren är befriade från att fullfölja sina förpliktelse gentemot Kunden om detta beror på ändrad lagstiftning, myndighets åtgärd, konflikt på arbetsmarknaden, brand, översvämning, krig, terrorism, sabotage, olyckshändelser av större omfattning eller liknande händelser.

Hos Livsfara kan du betala med kort eller Swish

Boka online

När du bokar online betalar du direkt med kort eller Swish och behöver inte tänka på det vid utbildningen.

Få rabatt hos Livsfara

Tipsa BVC!

Vi vill stötta blivande föräldrar som vill gå utbildning i barn HLR. Tipsa BVC om oss så får gruppen rabatterat pris på utbildning.

Integritetspolicy

Användarvillkor

Livsfara.se

Vi som driver Livsfara.se kallar oss Team Lenom, eller Lenom, men vårt juridiska företagsnamn är Lenom AB.

Organisationsnummer är 559268-4723. 

Du når oss via kontaktformulär i botten på denna sida, eller telefonnummer 013-390 0106.

Varför samla in personuppgifter?

Till att börja med vill vi understryka att din personliga integritet är av yttersta vikt för oss! Vi kommer inte samla in mer information än nödvändigt för förbättra din upplevelse av vår webbplats och/eller kunna slutföra vårt uppdrag som leverantör till dig.

Känsliga personuppgifter (etnicitet eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös- eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening samt personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv) är ingenting annat än din egen angelägenhet och är något som vi aldrig kommer efterfråga eller på annat sätt samla in!

Personuppgifter som vi samlar in är ditt för- och efternamn, eventuellt företag eller organisation du representerar, post- eller leveransadress, e-postadress och telefonnummer. Detta enbart för att kunna genomföra våra åtaganden som leverantör till dig. Dessa uppgifter måste vi, enligt lag, spara i sju års tid efter din senaste order.

Vid beställningar sparas också din IP-adress som en säkerhetsåtgärd vid t.ex. bedrägeriförsök.

Lämnar du samtycke till marknadsföring kan vi också komma att använda din e-postadress för utskick.

Om du deltar i en utbildning hos oss, oavsett online eller fysisk, är vi också skyldiga att som minimum registrera för- och efternamn, e-post och telefonnummer. Vi kommer också registrera vilket datum du deltagit i/slutfört en specifik utbildning.

Kontaktformulär

Den information du lämnar i kontaktformulär (namn, e-post, ev. organisation/företag och telefon) skickas via e-post till oss och lagras i vår krypterade databas.

Beställningar

För regler runt beställningar hänvisar vi till våra köpvillkor. För säkra betalningar samarbetar vi med Payson och Swish. Paysons integritetspolicy återfinner du på www.payson.se/sv/integritet-och-sakerhet/ och för mer information om Swish hänvisar vi till din bank.

Cookies (kakor)

När du besöker vår webbplats för första gången öppnas en ruta där du informeras om cookies. Vill du i efterhand radera dessa ber vi dig rensa cookies från din webbläsare.

Det krävs inte att du registrerar ett konto för att handla hos oss – det är helt frivilligt att göra. Men, om du har ett konto och loggar in på denna webbplats kommer vi att skapa en tillfällig cookie-fil för att kontrollera om din webbläsare accepterar cookie-filer. Denna cookie-fil innehåller ingen personligt identifierbar information och försvinner när du stänger din webbläsare.

För att delta i onlineutbildning kommerytterligare cookie-filer att skapas för att spara information om din inloggning och t.ex. dina val för utformning av skärmlayouten. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Vår butik använder också cookie-filer för att känna av om du t.ex. lägger en artikel i varukorgen. Ingen personlig information lagras dock i dessa cookie-filer. Närmare bestämt kommer butiken att spåra:

 • Produkter som du har visat: vi använder detta för att, till exempel, visa dig produkter som du nyligen har tittat på.
 • Platsinformation, IP-adress och webbläsartyp: vi använder detta för ändamål såsom momsberäkning och fraktkostnader.
 • Leveransadress: vi ber dig ange detta så att vi, till exempel, kan beräkna frakt innan du beställer, och framförallt skicka dig beställningen!
 • Vi använder också cookies för att hålla reda på varukorgens innehåll medan du använder vår webbplats.

Cookie-filer kan också genereras från tredje part (Gravatar, Facebook, Google, Payson – eller någon av deras tredjepartstjänster).

Inbäddat innehåll

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Statistik, analys och marknadsföring

Som analysverktyg och statistik använder vi Google Analytics.

Webbhotell, säkerhetskopiering och e-post

Vårt webbhotell har servrar i Sverige där vår hemsida ligger lagrad. Hemsidan ligger således inte på vår egen server. Vi gör daglig säkerhetskopiering av såväl filer som databas, och i det fall du begär att vi skall radera dina personuppgifter kan det dröja upp till 30 dagar innan säkerhetskopiorna har blivit överskrivna.

Tredje part

Endast i de fall du gör en beställning kommer dina personuppgifter att lämnas vidare. Vi samarbetar nämligen nära våra leverantörer och gör direktleveranser från deras lager. Vidare behöver ju också försändelsen skickas till dig, varför en speditör också behöver ha tillgång till nödvändiga uppgifter.

Dataskyddsombud

Vårt dataskyddsombud är Martin Damberg. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Alla samtycken du lämnar till oss kan du när som helst återkalla. Detta gör du enklast genom att kontakta oss per telefon eller e-post. Du når vårt dataskyddsombud på telefon 013-390 0106 eller via kontaktformuläret nedan.

Rättslig grund

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter med stöd av följande rättsliga grunder:

 • Du har lämnat ditt samtycke till behandling av personuppgifterna för ett eller flera specifika ändamål, exempelvis för nyhetsutskick per e-post;
 • Behandlingen är nödvändig för att slutföra ett avtal oss emellan, exempelvis behövs namn och adress för att kunna leverera en beställd vara;
 • Behandlingen är nödvändig för att utföra en rättslig förpliktelse som vilar på oss (intresseavvägning);
 • Andra rättsliga grunder för behandling av personuppgifter i enlighet med nationell lag (intresseavvägning).
Hos Livsfara kan du betala med kort eller Swish

Boka online

När du bokar online betalar du direkt med kort eller Swish och behöver inte tänka på det vid utbildningen.

Få rabatt hos Livsfara

Tipsa BVC!

Vi vill stötta blivande föräldrar som vill gå utbildning i barn HLR. Tipsa BVC om oss så får gruppen rabatterat pris på utbildning.

Varför du borde välja Livsfara.se
Livsfara har certifierade instruktörer

Certifierade

Instruktörerna är certifierade och utbildar också åt Röda Korset.

På Livsfara har vi personal med sjukvårdsbakgrund

Sjukvårdsbakgrund

Vi har mångårig erfarenhet på olika nivåer inom vården, främst akutsjukvård.

Livsfara är nytänkande

Nytänkande

Förutom traditionella utbildningar på plats jobbar vi med ett online-koncept.

Livsfara coachar dig under utbildningen

Coachning

Under kursen hjälper vi och coachar dig. När du lämnar oss ska du känna att du kan ingripa.

Livsfara är lokala och kommer till dig

Lokala

Vi kommer till dig och utbildar på plats, särskilt praktiskt för arbetsplatser. Med BVC kommer vi till deras lokaler.

All personal på Livsfara har sekretess

Sekretess

Vår personal och instruktörer har tystnadsplikt, likt den en präst eller läkare har.

Nya tjänster på väg in

HLR Online

Genom Zoom får du grundläggande kunskap i första hjälpen och HLR, som sedan kompletteras med praktiska övningar.

Nya tjänster bock

Ingen fysisk träff

Nya tjänster bock

Dator, platta eller mobil

Nya tjänster bock

Där du är - oavsett var det är!

Psykologisk första hjälpen

Svåra händelser påverkar oss alla olika. Här lär du dig hjälpa en människa i personlig kris.

Nya tjänster bock

Praktiskt stöd

Nya tjänster bock

Lyssna och trösta

Nya tjänster bock

Förstå krisreaktioner

Övriga planer

Följande planer ligger planerat för lansering inom en snar framtid.

Nya tjänster bock

Kombinera online + fysisk utbildning

Nya tjänster bock

Fler utbildare

Vad säger kursdeltagare?

Omdömen om Livsfara

"Chrille va för övrigt underbar som instruktör!"

Deltagare, vuxen HLR

"Otroligt kunnig instruktör med MASSOR av energi! Grymt lärorikt! TACK!!!!"

Deltagare, barn HLR

"Vi bad om en utbildning som förberedde oss på det värsta: Chrille levererade! 🙂 "

Deltagare, vuxen HLR

"Mycket övning! Det var som ett pass på gymmet. Lärde mig enormt mycket!"

Deltagare, barn HLR

Linkedin

Facebook 

Instagram

E-post

info@livsfara.se

Telefon

013-390 0106

Adress

Valkebogatan 14C
582 48 Linköping

1 + 15 =

Valkebogatan 14C
Linköping

013-390 0106

info@livsfara.se