Väska – Kontor & Butik

499 kr

Lämplig för en administrativ arbetsplats, för handel, skolor och i sammanhang där risken för svåra skador är liten. Väskan innehåller ett bassortiment av noga utvalt förbandsmaterial