Skyddspaket

119 kr

Skyddspaketet är ett hjälpmedel för att ge mun-till-mun-andning på rätt sätt samtidigt som det minskar risken för kontakt mellan hjälpare och skadad. Andningsmasken är försedd med backventil. På skyddsduken finns tydliga instruktioner i färg.