Responder Kit

Ett responder kit kan också kallas safe set. Innehåller t.ex. skyddshandskar, andningsmask för inblåsningar samt rakhyvel för att hjärtstartarens elektroder skall kunna fästas optimalt.