Brännskadeförband

52 kr

Brännskadeförband ger snabb avkylning och effektiv smärtlindring vid brännskador. Kylan gör att smärtan minskar och hindrar att skadan går djupare ner i huden. Brännskadekompresserna kyler lika effektivt som rinnande vatten och påskyndar därmed läkningsprocessen.