Nya riktlinjer för HLR och första hjälpen 2021

Nya riktlinjer för HLR, november 2021

28 nov, 2021
Chrille Hedberg
Barn-HLR | Första Hjälpen | HLR-rådet | Riktlinjer | Vuxen-HLR

I slutet på november 2021 hölls Svenska HLR-rådets kongress HLR2021. Under denna kongress presenterades nya riktlinjer för HLR. De svenska riktlinjerna baseras i sin tur på guidelines från ERC – European Resuscitation Council.

Nedan är en kort sammanfattning av de medicinska riktlinjerna i HLR-rådets utbildningsprogram för allmänheten. Texten är endast korta sammandrag och ersätter inte en utbildning!

Hjärt-lungräddning vuxen (HLR)

 • Fortsatt betonas vikten av tidig identifiering av hjärtstopp, tidig HLR och tidig defibrillering.
 • Om en person är medvetslös med ingen eller onormal andning: larma 112, aktivera högtalarfunktionen och starta HLR.
  Larmoperatören ger instruktioner om HLR och informerar var närmaste hjärtstartare finns.
  HLR ges med omväxlande 30 bröstkompressioner och 2 inblåsningar (30:2).
 • Personer som inte kan eller vill göra inblåsningar ska ge bröstkompressioner kontinuerligt.
  Kompressionsplats mitt på bröstkorgen, kompressionsdjup 5-6 cm, takt 100-120/min.
  Den drabbade ska helst ligga på ett hårt underlag.
  Effektivt kompressionsdjup kan uppnås även med mjukt underlag om livräddaren komprimerar djupare för att kompensera för det mjuka underlaget.
 • Finns hjärtstartare tillgänglig, starta och följ råden. Minimera avbrott av kompressioner.
 • Vid luftvägsstopp, ge omväxlande 5 ryggslag och 5 buktryck. Om personen blir medvetslös, larma 112 och starta HLR (30:2).
  Titta i munnen endast vid misstanke om att föremålet kommit upp.
 • Mekaniska hjälpmedel rekommenderas inte för att suga ut främmande föremål vid luftvägsstopp.

Stabilt sidoläge ingår inte längre i utbildningen för vuxen-HLR, utan är flyttad till första hjälpen.

Nedan: Svenska HLR-rådets utbildningsfilm för hjärt-lungräddning på vuxen.

Hjärt-lungräddning barn (barn-HLR)

 • Övre åldersgräns för Barn-HLR höjs från pubertet till 18 år.
 • Om barnet är medvetslöst med ingen eller onormal andning, ge 5 inblåsningar direkt, larma 112, aktivera högtalarfunktionen och starta HLR med omväxlande 15 bröstkompressioner och 2 inblåsningar (15:2).
  Komprimera 1/3 av bröstkorgens höjd vilket motsvarar 4-6 cm djup beroende på ålder.
 • Finns inte en telefon i närheten ska HLR utföras i en minut innan larm till 112.
 • Finns hjärtstartare tillgänglig, starta och följ råden, men det får inte fördröja start av HLR.
 • Om barnet ser vuxen ut kan teknik för vuxen-HLR användas (30:2).
 • Om livräddaren inte övat Barn-HLR, larma 112 och starta HLR med omväxlande 30 bröstkompressioner och 2 inblåsningar (30:2). Överväg att starta med 5 inblåsningar innan kompressioner.
 • Vid luftvägsstopp, ge omväxlande 5 ryggslag och 5 brösttryck (0-1 år) eller ryggslag och 5 buktryck (1-18 år).
  Om barnet blir medvetslös, ge 5 inblåsningar, larma 112 och starta HLR (15:2).
  Titta i munnen endast vid misstanke om att föremålet kommit upp.
 • Mekaniska hjälpmedel rekommenderas inte för att suga ut främmande föremål vid luftvägsstopp.

Nedan: Svenska HLR-rådets utbildningsfilm för hjärt-lungräddning på barn.

Första hjälpen och HLR

Återigen understryks att texten nedan endast är korta sammandrag! Texten ersätter inte en utbildning!

Huvudbudskap:

 • Personer med misstänkt hjärtstopp ska inte placeras i stabilt sidoläge.
 • Använd minnesramsan AKUT för att identifiera personer som drabbats av stroke.
 • Vid värmeslag, förflytta om möjligt personen till en svalare plats för att avbryta värmeexponeringen och kyl personen på lämpligt sätt.
 • Vid okontrollerad blödning, applicera direkt tryck på såret och överväg blodstillande förband samt tourniquet om blödningen är livshotande och inte avstannar.
 • Vid brännskador, kyl skadan i minst 20 minuter med kallt eller ljummet vatten och täck sedan över huden med ett torrt sterilt skyddsförband.

Medvetslös med normal andning

Placera medvetslösa personer med normal andning i stabilt sidoläge om de inte uppfyller kriterierna för misstänkt hjärtstopp. Omhändertagande av medvetslös person genom placering i stabilt sidoläge återfinns endast i första hjälpen-programmet och ej i Vuxen-HLR. Anledningen är att det är vanligt att personer som drabbas av hjärtstopp gradvis andas mer onormalt ju längre tiden går och därför riskerar att felaktigt placeras i stabilt sidoläge när de i stället borde fått tidig HLR. I Första hjälpen-utbildningen tränas därför medvetslöshet med normal andning separat. Larma 112.

Förebyggande av cirkulationssvikt

Placera en vaken person med cirkulationssvikt liggandes på rygg. Om det inte finns tecken på trauma, kan höjda ben övervägas i väntan på ambulans. Larma 112.

Bronkvidgande läkemedel vid astma

Assistera personer med astma som har svårt att andas med att inhalera deras egen medicin. Larma 112 vid behov.

Stroke

Använd minnesramsan AKUT för att identifiera personer som drabbats av stroke. Tidig identifiering och behandling är helt avgörande för att personen ska kunna bibehålla sina neurologiska funktioner. Larma 112.

Misstanke om hjärtinfarkt

Vid bröstsmärtor som inte är orsakade av trauma rekommenderas att personen själv tar 150-300 mg acetylsalicylsyra (ASA) så snart som möjligt. Larma 112.

Allergisk chock (anafylaktisk chock)

Första hjälpare bör tränas i att känna igen tecken på allergisk chock. Larma 112. Om en första dos med autoinjektor adrenalin inte haft effekt på 5 minuter, eller om symptomen återvänder efter första dosen, överväg att ge en andra dos om möjligt.

Lågt blodsocker hos diabetiker (hypoglukemi)

Vid misstanke om lågt blodsocker hos en vaken person som har diabetes, be personen att svälja 15-20 gram socker i form av glukos, dextros. Alternativt, ge lösgodis, choklad eller apelsinjuice i samma mängd. Vid medvetslöshet larma 112 och placera i stabilt sidoläge.

Uttorkning på grund av aktivitet

Om en person svettats mycket i samband med fysisk aktivitet och har symptom på uttorkning, torr mun, yrsel, huvudvärk. Ge 3-8% sportdryck eller vatten att dricka, undvik alkohol. Larma 112 vid behov.

Värmeslag

Förflytta om möjligt personen till en svalare plats för att avbryta värmeexponeringen. Om kroppstemperaturen är över 40°C, sänk ned vaken person upp till halsen i vatten som har en temperatur på 1-26°C tills  kroppstemperaturen är under 39°C. Om detta inte är möjligt, kyl med ispåsar på huden, använd blöta handdukar en kall dusch, eller kyl med hjälp av fläkt. Larma 112 vid behov.

Okontrollerad blödning

Vid okontrollerad blödning rekommenderas initialt direkt tryck mot skadan med händerna. Ett tryckförband kan appliceras när blödningen är kontrollerad men skall inte ersätta direkt tryck i första läget. Överväg blodstillande förband samt om blödningen inge avstannar och bedöms livshotande, bör en tourniquet appliceras ca 5 cm ovanför skadan. Användning av tryckpunkter ovanför skadan rekommenderas inte vid okontrollerad blödning. Larma 112.

Öppen bröstkorgsskada

Täck inte över öppna bröstkorgskador med förband. Applicera direkt tryck för att stoppa en okontrollerad lokaliserad blödning. Larma 112.

Misstänkt nackskada

Applicering av nackkrage av första hjälpare rekommenderas inte. Om personen är vaken, uppmuntra dem att hålla huvudet stilla. Om personen är medvetslös, stabilisera nacken manuellt med dina händer och underarmar. Larma 112.

Hjärnskakning/skallskada

Det saknas idag bra och validerade kriterier för när en person bör kontakta sjukvården. En person med misstänkt hjärnskakning/skallskada bör därför generellt undersökas inom akutsjukvården. Larma 112 vid behov.

Brännskada

Kyl skadan omedelbart i minst 20 minuter med kallt eller ljummet vatten och täck sedan över huden med ett sterilt skyddsförband. Larma 112 vid behov.

Utslagen tand

Be personen skölja munnen, kontrollera ev. blödning från den utslagna tanden med hjälp av kompress, tryck eller be personen bita ihop över kompressen. Om du inte kan sätta tillbaka tanden i hålan, skölj av ev. smuts i kranvatten i max 10 sekunder, håll endast i kronan, inte i roten. Förvara tanden i första hand i plastfolie, eller i andra hand i mjölk och uppsök tandläkare.

Stukning

Be personen att hålla den smärtande stukade kroppsdelen stilla. Det saknas dock idag evidens för eller emot applicering av kompressionsförband. Det krävs träning för att korrekt och effektivt applicera ett kompressionsförband över en stukad led.

Fraktur

Håll den misstänkt frakturerade kroppsdelen stilla. Dra eller reponera inte en snedställd kroppsdel, det bör utföras av hälso- och sjukvårdspersonal. Larma 112 vid behov.

Ögonskador på grund av kemiska ämnen

Skölj ögat med stora volymer ljummet vatten med mjuk stråle i 10-20 minuter. Kontaminera inte det friska ögat och kontakta ögonläkare så snart som möjligt. Larma 112 vid behov.

Chrille Hedberg

Chrille Hedberg

Cert. Första Hjälpen-instruktör

Chrille är certifierad instruktör i första hjälpen och HLR av Svenska HLR-Rådet och i Svenska Röda Korset är han också pedagogisk handledare. Han har bakgrund som undersköterska med inriktning akutsjukvård och erfarenhet av att utbilda i nästan 15 år.

Inga kommentarer

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *