Aktuell status
Ej anmäld
Pris
50 kr
Kom igång

Första Hjälpen Barn

Onlineutbildning i första
hjälpen på barn

Kursinnehåll

Vad ingår i kursen?

Denna kurs är uppdaterad enligt de nya riktlinjerna för HLR, publicerade i slutet av november 2021.

 1. Tre månaders tillgång till vår plattform
  Utbildningen är uppbygd i fyra steg som du när som helst under perioden kan repetera:
  1. Läge & Larm
  2. Medvetslös
  3. HLR
  4. Första Hjälpen
 2. Utbildningsbevis
  Varje steg avslutas med ett litet kunskapstest. Hela utbildningen avslutas med ett litet tillämpningsprov. När du är klar med alla stegen och klarat tillämpningsprovet skapas ett utbildningsbevis som du kan ladda ner som PDF-fil. Detta utbildningsbevis ersätter inte certifikat på genomgången utbildning i HLR, men visar att du deltagit i onlineutbildning.

Efter genomgången onlineutbildning har kursdeltagare fått teoretisk kunskap om:

 • Kunna kontrollera livstecken
 • Känna till hur man skapar en öppen luftväg
 • Kunna placera ett medvetslöst barn i stabilt sidoläge
 • Kunna larma
 • Känna till 1177 Vårdguiden
 • Känna till hur man utför hjärt-lungräddning på barn
 • Känna till hur man hjälper till att få bort ett föremål vid luftvägsstopp
 • Känna till hur man lägger ett tryckförband vid blödning
 • Kunna förebygga cirkulationssvikt
 • Känna till hur olycksfall kan förebyggas
 • Känna till vikten av att tänka på egen och andras säkerhet i olyckssituationer

Observera! Vi rekommenderar att du använder en dator när du skall delta i denna kurs. Det fungerar naturligtvis också från surfplatta eller mobil, men bästa upplevelsen är vid en dator.