Nya riktlinjer för HLR, november 2021

Nya riktlinjer för HLR, november 2021

I slutet på november 2021 hölls Svenska HLR-rådets kongress HLR2021. Under denna kongress presenterades nya riktlinjer för HLR. De svenska riktlinjerna baseras i sin tur på guidelines från ERC – European Resuscitation Council. Nedan är en kort sammanfattning av...
Sammanfattning av riktlinjer för HLR 2021

Sammanfattning av riktlinjer för HLR 2021

Den 25:e mars publicerade ERC – European Resuscitation Council (Europeiska Rådet för Hjärt-lungräddning) – nya riktlinjer för HLR och första hjälpen. Riktlinjerna baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet med målet att öka överlevnaden vid plötsligt...