Sammanfattning av riktlinjer för HLR 2021

Sammanfattning av riktlinjer för HLR 2021

Den 25:e mars publicerade ERC – European Resuscitation Council (Europeiska Rådet för Hjärt-lungräddning) – nya riktlinjer för HLR och första hjälpen. Riktlinjerna baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet med målet att öka överlevnaden vid plötsligt...